PERS EN COPYRIGHT

 

AFBEELDINGEN VOOR DE PERS

Packshots en high-res foto's worden op verzoek naar Janne Bjerregaard gestuurd op jb@frost.dk.

Interviews en releases worden ook geregeld via Janne Bjerregaard.

 

COPYRIGHT EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toestemming voor het gebruik van FROST-inhoud en fotografisch beeldmateriaal moet worden verleend door FROST A / S en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

1. Inhoud en afbeeldingen kunnen alleen worden gedownload en gebruikt door geautoriseerde FROST-partners. Gebruik door anderen alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van FROST.

2. Inhoud en afbeeldingen mogen niet worden gekopieerd, verkocht, verspreid, beschikbaar gesteld of anderszins overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FROST.

3. Inhoud en afbeeldingen mogen alleen worden gebruikt voor de promotie en verkoop van originele FROST-producten.

4. Elk gebruik van de afbeeldingen moet vergezeld gaan van de volgende kredietlimiet en kennisgeving: "Copyright FROST A / S. Ongeautoriseerd gebruik niet toegestaan".

5. FROST behoudt zich het recht voor om de toestemming voor het gebruik van de inhoud en afbeeldingen naar eigen goeddunken in te trekken. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving wordt elk gebruik van de afbeeldingen onmiddellijk stopgezet.